MENTALİST

DANIŞMANLIK

 

Meral AYDIN

 

İ

Enstitü adına Türkiye'de ona türlü Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi eğitimi verme selayeti Kendisine tanınmıştır.

 

Şu anda Carolyn Bankston'dan supervizyon Almaya devam etmektedir.

Yüksek lisans bitirme projesini "Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım" konu başlığı Altında sınırda kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ziyaretinde bu bağlamda Klinik görüngüleri Tedavi Teknikleri uzerinde tamamlamıştır ettik.

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı.

Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak Üzere Yeterli görülmüştür.

Psikoterapi Enstitüsünden "psikohipnoterapi" Sertifikasyon programini tamamlayıp sertifika Almaya hak kazanmıştır.

Yine aynı enstitüde "bütüncül psikoterapi" eğitimini tamamlayıp sertifika Almaya hak kazanmıştır.

Aile A.Ş. Eş terapisi eğitimini tamamlayıp sertifika Almaya hak kazanmıştır.

Psikoterapi Ensitüsü Dış İlişkiler Sorumlusudur.

CİSED Eğitim yer almaktadır kadrosunda.

Üyesidir (Etik Psikoloji Koalisyonu) Etik Psikoloji Koalisyonu.

ZAMANDA Çeşitli psikoloji konferanslarında Simultane tercüman Olarak görev almıştır Cardio.

Halen psikoloji alanındaki Çeşitli Makaleleri tercüme Etmeye devam etmektedir.

Katıldığı Diğer etiğim Konferanslar ettik:

· Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Günleri I ve II

· Vamık Volkan Borderline Psikoterapisi Teknikleri Konferansı

· Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı Konferansı I, II, III, IV, V A.Ş.

(Otistik Çocuklar ile çalışma Prensipleri A.Ş. tanımak Gelişimsel Bozuklukları) · DIR Floortime Modeli Giriş Eğitimi

· Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Dr. Hanna Levenson)

· Birleştirilmiş Psikoterapiler Konferansı (Dr. Jeffry Magnavita)

· Kernberg Günleri I ve II (Dr. John Clarkin, Prf. Dr. Otto F. Kernberg, Dr. Frank Yeomans) Borderline Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi A.Ş. A.Ş.

· Kernberg Günleri III (Dr. Frank Yeomans, Dr. Fatih Özbay) Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi ileri düzey değerlendirme Tedavi Teknikleri

· Duygulanım Odaklı Eş Terapisi Eğitimi (Leslie S. Greenberg PhD)

· 10. İzmir Psikanaliz A.Ş. Psikoterapi Günleri Halime ODAG Vakfı (Yakın İşilkiler)

· V. AETD Aile Evlilik Terapileri Kongresi İstanbul A.Ş.

Halen Virgül Psikoloji Danışmanlık Mentalist Psikolojik Danışmanlık A.Ş. bunyesinde bulunan psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

 Çalışma İlgi Alanları Tarih:

özellikle sınırda kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu A.Ş. narsisistik kişilik bozuklukları, çoğul Kişilikler, travma, Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, fobiler, depresyon, obsesyon, obsesif Literatürdeki pek bozukluklar, cinsel kimlik Sorunları, cinsel İşlev bozuklukları, ergenlik karmaşası, sosyal uyum Sorunları, iletişim Sorunları, ilişkisel sorunlar, eş terapileri aile terapileridir ettik.

 Uyguladigi Yöntemler:

· Psikanalitik Psikoterapi

· Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi

· Aktarım Odaklı Psikoterapi

· Kısa Süreli Psikoterapi

· Hipnoterapi

· Aile Danışmanlığı

Yer Aldığı Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ Sokakta Yaşayan Çocuklarla Çalışma Grubu (proje halen devam etmektedir)

Çalışma Alanları:

Borderline Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu Narsisistik Kişilik bozuklukları A.Ş.

· Çoğul Kişilikler

· Travma

· Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

· Anksiyete bozuklukları

· Panik bozukluk

· fobiler

· Depresyon

· Cinsel Kimlik Sorunları

· Cinsel İşlev Bozuklukları

· Ergenlik karmaşası

· Sosyal Uyum Sorunları

· İletişim Sorunları

· Ilişkisel sorunlar

· Eş A.Ş. evlilik terapileri

· Aile terapileri